لایتراکن مخفف بتن انتقال دهنده نور میباشد و به بتنی اطلاق می شود که با بهره گیری از فیبرهای نوری یا سنگدانه های نیمه شفاف امکان انتقال نور را از یک سمت به سمت دیگر فراهم می کند. بتن لایتراکن باچگالی ۲۱۰۰ تا ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری تا ۵۰ مگاپاسکال در سه رنگ خاکستری، سیاه و یا سفید و  تولید می گردد. همچنین استفاده از فیبر نوری در اجزای باربر سازه ای بدون تاثیر منفی در مقاومت بالای فشاری و کششی آن می تواند اثری خوب با ایجاد فضاهایی روشن و جذاب داشته باشد.

مزایای بتن نیمه شفاف

  • ساخت دیوار با  ضخامت دلخواه
  • انتقال نور در سراسر بتن 
  •  کاهش در مقدار مصرف انرژی الکتریکی برای نور ساختمان ها 

توانایی آزمایشی شرکت نانو بتن بر روی بتن نیمه شفاف

  • آزمایش مقاومت فشاری
  • آزمایش مقاومت کششی و خمشی
  • طراحی طرح اختلاط بهینه بر اساس محل استفاده و ویژگی های مورد نظر
  • آزمایشات انتقال نور