لوگوی لودبار

توضیحات تکمیلی

بتنی که به طور کامل و بدون نیاز به ویبره و حتی در مجاورت تراکم شدید آرماتور در قالب جای گرفته به
طوری که در تمامی مراحل، یکنواختی خود را حفظ کند.

نکات قبل از خرید

نکات قبل از خرید

کلیه حقوق سایت نانو بتن امین برای شرکت دانش بنیان نانویتن امین قم محفوظ می باشد - پشتیبانی و طراحی شده توسط امیرعباس قاسمی